Редакционна независимост

Декларация за ценности относно редакционната независимост

ФОНДАЦИЯ „Пигмалион“ се ангажира да поддържа най-високите стандарти на редакционна независимост в своите журналистически начинания. Ние твърдо вярваме, че точната, безпристрастна и независима журналистика е от съществено значение за насърчаването на информирано и ангажирано общество. Нашите ценности отразяват нашата готовност да предоставяме достоверни, основани на факти новини и анализи без ненужно влияние. Основните принципи, ръководещи нашата редакционна независимост, включват:

 1. Истина и точност:
 • Ние сме посветени на съобщаването на истината и гарантирането на точността на информацията в цялото наше съдържание.
 1. Безпристрастност и справедливост:
 • Нашите редакционни решения се ръководят от принципите на безпристрастност и справедливост, предоставяйки платформа за различни гледни точки.
 1. Независимост от собствеността:
 • Ние поддържаме ясно разделение между редакционните функции и интересите на собственост/управление, като гарантираме, че редакционните решения са свободни от неправомерно влияние.
 1. Разнообразни гледни точки:
 • Ние се ангажираме да разширим различните мнения и гледни точки, отразявайки богатството от мнения в нашето общество.
 1. Журналистическа почтеност:
 • Нашите журналисти се придържат към най-високите стандарти за журналистическа почтеност, като провеждат задълбочено проучване, проверка на фактите и проверка в репортажа си.
 1. Прозрачност:
 • Ние даваме приоритет на прозрачността в нашите редакционни процеси, от посочването на източника до вземането на решения, насърчавайки доверието сред нашата аудитория.
 1. Отговорност:
 • Ние признаваме и коригираме грешките незабавно, като се държим отговорни пред аудиторията си за съдържанието, което създаваме.
 1. Управление на конфликт на интереси:
 • Имаме стабилни политики за идентифициране и управление на конфликти на интереси и разкриваме всички потенциални конфликти на нашата аудитория, когато е необходимо.
 1. Защита на подателите на сигнали:
 • Ние се ангажираме да защитаваме лицата, подаващи сигнали в рамките на нашата организация, които могат да идентифицират опити за компрометиране на нашата редакционна независимост.
 1. Правна защита:
 • Ние сме наясно с нашата правна защита за журналистическата свобода и свободата на словото и защитаваме нашите редакционни решения, когато е необходимо.
 1. Обществен ангажимент:
 • Ние публично се ангажираме да поддържаме редакционната независимост чрез изявления на нашия уебсайт, в рекламни материали и по време на публични ангажименти.

Във Фондация „Пигмалион“ нашите ценности за редакционна независимост ръководят всеки аспект от нашата работа. Стремим се да бъдем доверен източник на информация, допринасяйки за едно информирано и демократично общество.

Приети на заседание на Управителния съвет на Фондация „Пигмалион“ на 14.12.2023