Издателство "Пигмалион"

Издателство „Пигмалион” е основано през 1992 година в Пловдив от Емил Стоянов. В издателската си програма е заложило на философската, политическата и художествената литература, като приоритет имат преводната западноевропейска литература и книгите, подпомагащи културния обмен между България и Европа. Издателството работи в тясно сътрудничество с няколко значими европейски културни фондации – австрийската „Културконтакт”, немските „Гьоте институт – Интернационес” и „Еденкобен”, швейцарската „Про Хелвеция” и кипърската „А. Г. Левентис”.

Част 1 за Издателство "Пигмалион"

Част 2 за Издателство "Пигмалион"

Издателство „Пигмалион” публикува неиздавани досега на български език автори от Австрия, Германия и Швейцария, непознати на българския читател, както и важни български текстове.Издадени са над 300 тома, повече от 200 пиеси от класически, модерни и съвременни немскоезични автори – от Гьоте и Шилер, през Ведекинд и Шницлер, до Роберт Музил, Ерих Кестнер, Томас Бернхард, Георг Табори, Петер Турини, Вернер Шваб и Лукас Берфус.


Много от пиесите се играят в театрите, а издателството участва на Празниците на изкуствата „Аполония” и на литературни четения в Евро-българския културен център, Гьоте институт и Австрийската библиотека, както и на представяния в Австрия, Германия и Швейцария.

С голям интерес са посрещнати антологиите: „Испанска политическа философия” (включваща статии от трудове на най-значимите испански политически философи от ХV – ХХ век, които освен че анализират и систематизират испанската история, също и конкретизират идеи, повлияли на политическия живот в страната и допринесли да се очертае Европа на нациите, на философията и изкуството такава, каквато я познаваме), „Алтернативи на несвободата” (текстове, които разкриват пред читателя една концептуална система за справедливост, свобода, власт и човешки права, превърнала се в задължителна и постоянно реализираща се предпоставка за пълноценен политически живот), „Веселият апокалипсис” (сборник, представящ в цялост литературата на кръга „Млада Виена”, произведения, които са началото на австрийската модерна класика и същевременно с това представляват част от духовните връзки между Европа и създаващата се в началото на ХХ век новобългарска култура), „Сънищата на Стената” (сборник с поетически и прозаични текстове, представителни за съвременната художествена словесност, родена от духа на модерната берлинска традиция) и „Другият до теб” (антология от Югоизточна Европа, съставена от шведа Рихард Шварц, съдържаща двайсет и един разказа на автори от България, Албания, Хърватия, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Сърбия и Словения, изпълнени с тъга и болка от конфликтите на Балканите в наши дни).


Интерес предизвика и поредицата от неиздавани досега на български език книги за историята на Балканите – „Албанците (съвременна история)” на Миранда Викърс, „История на Хърватия” на Иво Голдщайн, „Кратка история на Гърция” на Ричард Клог и „Възникване на съвременна Турция” на Бърнард Люис.


През 1999 и 2001 година издателство „Пигмалион” отпечата две уникални издания – „Личният бележник (тефтерчето) на Христо Ботйов” и „Христо Ботйов. Документи (архив)” – факсимилни издания с разчетен текст и коментар със съставители проф. Николай Жечев и проф. Цветолюб Нушев.


Издадените на английски език „Бачковската костница” (кол. с ръководител проф. Елка Бакалова), „Националният исторически музей” (каталог, съст. проф. Божидар Димитров) и „Одеонът на античния Филипополис” са луксозни пълноцветни издания за тези културни и архитектурни паметници.


През 2000 година издателство „Пигмалион” в сътрудничество с Европейската академия в Берлин е организатор на срещата Берлин – Пловдив, под патронажа на госпожа Рита Зюсмут, председател на германския Парламент, на която участват и млади немски автори, чиито творби са публикувани в антологията „Градът след Стената”.


През септември 2005 година приключи десетгодишният съвместен проект на издателство „Пигмалион” и немската културна фондация „Еденкобен” от провинция Райнланд-Пфалц с ръководител Инго Вилхелм, наречен „Немско пътуване към Пловдив”, по който са издадени на български и немски език 10 книги на немски писатели, гостували в Пловдив. Вероятно това е един от най-дългите и стойностни културни проекти.


През 2008 година „Пигмалион” стана съучредител в литературния проект с водещ Инго Вилхелм под наслов „Балканска азбука” за публикуване на двуезични издания на български, румънски и гръцки автори.


През 2009 година издателство „Пигмалион” прекрати активната си дейност и фондация „Пигмалион” стана негов приемник по отношение на проектите в областта на литературата и културата.