Европеана

„Европеана” е дигитална библиотека, музей и културен архив. Тя представлява сайт, даващ достъп до близо 15 милиона електронни обекта – филмови материали, фотографии, картини, музикални произведения, карти, ръкописи, книги, периодични издания.

Дигиталното съдържание се предоставя от европейски музеи, библиотеки, архивни институции и аудиовизуални колекции. Всяка страна сама решава как да бъде представена в европейската онлайн библиотека. Засега половината от съдържанието е на Франция, там могат да се видят дигитализираните колекции на Лувъра, първите записи от бойното поле във Франция през 1914 г. Освен Лувъра още около 1500 институции са представили свое съдържание в „Европеана”, като така те дават възможността на всеки да изживее европейската история и култура от древността до днес.

По време на конференцията през 2010 година

Част от публиката на втората конференция

Първата международна конференция "Необходими стъпки за интегриране на България в европейското начинание "Европеана", организирана от Емил Стоянов, беше проведена в Пловдив на 23 и 24 април и в нея взеха участие представители на Европейската комисия, фондация "Европеана", Министерството на културата, Народното събрание, както и на най-големите български библиотеки, на академичните и научни институции, ангажирани с проекта за цифровизиране на духовното наследство на Европа.

По време на втората конференция на тема "Българското съдържание в „Европеана", която също се проведе в сградата на фондация „Пигмалион” в   Пловдив, бяха определени приоритетите за българското съдържание в "Европеана". За да подпомогне този процес на дигитализиране на българското културно и историческо наследство, фондация „Пигмалион” отпусна 10 стипендии за студенти от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, които през лятото на 2011 г. дигитализираха основни културно-исторически обекти, с които град Пловдив да бъде представен по-добре в проекта „Европеана”. Те работиха в отдел „Специални сбирки” на Народната библиотека „Иван Вазов” по обработката и качването на електронни носители на културните факти от Пловдив и региона.

За да подпомогне този процес на дигитализиране на българското културно и историческо наследство, фондация „Пигмалион” отпусна 10 стипендии за студенти от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, които през лятото на 2011 г. дигитализираха основни културно-исторически обекти, с които град Пловдив да бъде представен по-добре в проекта „Европеана”. Те работиха в отдел „Специални сбирки” на Народната библиотека „Иван Вазов” по обработката и качването на електронни носители на културните факти от Пловдив и региона.

Трета конференция, посветена на мегапроекта на Европейския съюз, беше проведена в Европейския парламент в Брюксел. Така проектът „Европеана” събра на едно място в Брюксел българския научен и политически елит с хората от европейските институции, двигатели на мащабния проект. Конференцията бе инициирана отново от Емил Стоянов с цел да координира българските и европейските усилия за представяне на българското културно-историческо наследство в дигиталната мрежа. На нея присъстваха председателите на Комисията по култура на Европейския и на българския парламент, както и водещи български експерти от библиотеките, музеите, архивите. Специален гост беше българският еврокомисар Кристалина Георгиева, както и Жак де Декер, член на Комитета на мъдреците (група на високо равнище за стратегически анализи относно цифровизацията на европейското културно наследство) към Европейската комисия.

През април 2012 в Пловдив Емил Стоянов откри четвъртата конференция, посветена на мегапроекта Европеана. На нея бяха представени всички големи библиотеки, музеи и галерии у нас. България е увеличила повече от 9 пъти своето съдържание в библиотеката на Европа и вече има дигитализирани над 38 000 заглавия с българска литература, музика, изкуство, периодика, обяви Емил Стоянов. Европейската комисия вече е дала своите препоръки как да се развива Европеана на българска почва, съобщи Емил Стоянов. Оттук нататък трябва спешно да се създаде национален съвет по дигитализация. Той ще координира работата между отделните културни институти. Министър Томислав Дончев също е изразил своята подкрепа за този проект. Представители от Министерството по управления на средствата от Европейския съюз прочетоха обръщение от Министъра към участниците в конференцията. Емил Стоянов обяви, че и тази година осигурява 10 стипендии на студенти от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", които ще продължат работата по дигитализацията на материали и информация, свързани с историята на Пловдив и региона.

Участниците и на четирите конференции многократно подчертаха, че България все още няма национална политика и технологична инфраструктура, която да й позволи да присъства достойно в европейското начинание. Затова те още на първата конференция по темата през април 2010 г. призоваха да се създаде национален съвет по дигитализация на културното и историческото наследство, както и да се разработи национална стратегия за дигитализация, да се изгради национален регистър на цифровите каталози и да се работи активно за популяризиране на проекта. За целта бяха написани писма до министъра на културата, както и до министър-председателя за съдействие в тази посока. За съжаление до този момент няма отговор на тези писма, както и каквото и да било административно развитие по темата.