Лауреати

През 2007 година фондация „Пигмалион“ учреди и годишна награда за принос във филологията. Председател на журито е проф. дфн Иван Куцаров, ректор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Първият носител на наградата „Пигмалион“ стана доц. д-р Юлия Николова, а през 2008 година доц. д-р Владимир Янев. През 2009 година призът е присъден на проф. дфн Диана Иванова. През 2010 година носител на наградата е доц. д-р Вера Маровска.

През 2011  година председател на журито е новият ректор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” доц. д-р Запрян Козлуджов. Носител на наградата за 2011 година стана проф. дфн Инна Пелева.

доц. д-р Юлия Николова

Носител на наградата "Пигмалион" за принос във филологията за 2007 г.

- изтегли автобиография

 


доц. д-р Владимир Янев

Носител на наградата "Пигмалион" за принос във филологията за 2008 г.

- изтегли автобиография


проф. дфн Диана Иванова

Носител на наградата "Пигмалион" за принос във филологията за 2009 г.

- изтегли автобиография

доц. д-р Вера Маровска

Носител на наградата "Пигмалион" за принос във филологията за 2010 г.

-изтегли автобиография

 проф. дфн Инна Пелева

Носител на наградата "Пигмалион" за принос във филологията за 2011 г.

-изтегли автобиография